Lärarförmedlarna i samhället

Vi på Lärarförmedlarna tycker att lärare har världens viktigaste jobb. Därför har vi professionaliserat den klassiska vikarielistan och ersatt den med moderna lösningar som gör skillnad för skolan. Vi startade 1999 och var först i Sverige med att hjälpa skolan med riktigt bra vikarier. Sedan dess har vi fortsatt att växa och har hjälpt skolan och förskolan med vikarier för oplanerade såväl som planerade kortare och längre behov. Det har gett oss unik kunskap om vad som fungerar i svenska klassrum.

Unga kan – vi ser till att de får.
På Lärarförmedlarna tar vi oss an tre stora samhällsutmaningar: Vi förbättrar resultaten i skolan. Vi skapar fler jobb för unga. Och vi ser till att den som vill tända en gnista hos andra hamnar på rätt plats för att kunna göra det. Varje dag lär vi unga människor hur viktigt, roligt och utmanande det är att ha ett riktigt jobb. Det vet vi, för fler än hälften av våra vikarier går vidare till jobb hos våra kunder. Vi är en språngbräda till arbetsmarknaden! Vi är särskilt stolta över att många av våra vikarier väljer just lärarjobbet som yrkesbana. Dessutom gör vi så att lärare får möjlighet att utvecklas även utanför det egna klassrummet genom att erbjuda riktigt bra vikarier.

19 – 75-åringar från 60 nationaliteter.
Våra vikarier är egentligen vår bästa reklam. De har aktivt valt jobbet som lärarvikarie. De är tydliga förebilder och brinner för en bättre framtid för landets barn och ungdomar. Och med ett åldersspann på 19-75 år och bakgrund i fler än 60 olika nationaliteter är våra vikarier förebilder i både skolan och samhället.

Vi förstärker kopplingen mellan skola och samhälle, mellan ung och gammal. Så gör vi skillnad i den svenska skolan.

Ny teknik som ger praktisk nytta.

På Lärarförmedlarna leder vi utvecklingen inom vårt område genom att vara innovativa och kreativa. Vi utvecklar och använder ny smart teknik och användarvänliga digitala gränssnitt för att underlätta administrationen och kapa onödiga kostnader och tidsspill. Så utvecklar vi både skolan och samhället. Våra uppdrag upphandlade enligt lagen om Offentlig Upphandling. Ett smalt och ofta tufft nålsöga att ta sig igenom. Målet för våra kunder är ofta bra vikarier till lägsta möjliga kostnad.

Vi vet att skolan ofta har bråttom att lösa behovet av vikarier. Därför har vi skapat effektiva och snabba rutiner och processer i logistik, teknik, urval, matchning och anställning. Men det räcker inte med en smart administration.

Företaget ska vara en god medborgare.
Våra viktigaste frågor handlar om ett gott ledarskap och en stark sund företagskultur. Vi tror på principer som att delegera ansvar och inflytande, värna goda relationer och engagera oss i det som händer i omvärlden.

Efter mer än 15 års erfarenhet som specialister på rekrytering och matchning av vikarier till skolan vet vi att varje vikarie från Lärarförmedlarna gör skillnad. Vi är omåttligt stolta över alla våra vikarier som varje dag ger sitt viktiga bidrag till en bättre skola, och våra kontorsmedarbetare som ser till att våra kunder och vikarier har en modern, pålitlig samarbetspartner och en trygg arbetsgivare. Och vi är fortsatt ödmjuka inför förtroendet att få hjälpa skolan med bra vikarier. Så ser vi till att dörren till klassrummet alltid är öppen.

Har du frågor eller vill veta mer? Tveka inte att höra av dig till mig eller någon av mina kollegor! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Patricia Olby Kimondo,
VD Lärarförmedlarna