Vi är närvarande när andra är frånvarande.

Välkommen till Lärarförmedlarna. Vi är de tomma klassrummens fiende. Det som är undantagstillstånd för skolan är vår professionella vardag. Vi är närvarande när andra behöver vara frånvarande.

Vi tycker att lärare har världens viktigaste jobb. Självklart varken kan eller ska våra vikarier ersätta de ordinarie lärarna. Men när skolan får influensa, är vi Alvedon: Vi botar inte, men mildrar konsekvenserna.

Därför har vi professionaliserat den klassiska vikarielistan och ersatt den med moderna lösningar som gör skillnad för skolan. Vi ser till att dörren till klassrummet alltid står öppen genom att hjälpa skolan och förskolan med lärarvikarier för kort oplanerad frånvaro såväl som för längre planerade behov.

Dessutom bidrar våra vikarier till att utveckla skolan så att ordinarie lärare ges möjlighet att utveckla sig själva.

Varje dag löser vi flera hundra nya vikarieuppdrag. Uppdragen varar alltifrån några timmar till hela läsår. Vi kan också rekrytera nya medarbetare. Våra kunder finns i förskolan och grundskolan, på gymnasiet, i vuxenutbildning, utbildningsföretag och myndigheter.

Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö.

Så tar vi oss an samhällets utmaningar.

Vi på Lärarförmedlarna tycker att lärare har världens viktigaste jobb. Därför har vi professionaliserat den klassiska vikarielistan och ersatt den med moderna lösningar som gör skillnad för skolan. Vi startade 1999 och var först i Sverige med att hjälpa skolan med riktigt bra vikarier. Sedan dess har vi fortsatt att växa och har hjälpt skolan och förskolan med vikarier för oplanerade såväl som planerade kortare och längre behov. Det har gett oss unik kunskap om vad som fungerar i svenska klassrum. Läs mer

Auktoriserat bemanningsföretag

Lärarförmedlarna är ett auktoriserat bemanningsföretag. Det innebär att vi har tecknat kollektivavtal och sagt ja till att följa arbetsmarknadens lagar och regler samt bemannings- branschens etiska regler. Att arbeta i ett auktoriserat bemanningsföretag är en trygghet för både dig som är anställd hos oss, och för våra kunder.